Обяви и съобщения

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

ЦСМП-Пловдив, търси да назначи лекари и фелдшери за гр.Пловдив и филиалите за спешна медицинска помощ. За повече информация тел.032/643366

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ гр.ПЛОВДИВ започва изпълнение на проект по европейска програма „Активни“ проект BG05M9OP001-1.002-0121 „Нови възможности за младите хора - Публикувано на 28-04-2016г. в 12:15:00“