Договор относно публична покана с предмет: „ Доставка на линейка - специализиран санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациент. ”

Декларация

Договор

Приложение

Техническа спецификация 1

Техническа спецификация 21

Техническа спецификация 22