Публична покана с предмет: „ Доставка на линейка - специализиран санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациент."с уникален номер в РОП:9035354/30.10.2014г.


Публична покана

Документация

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

БЛАНКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Протокол комисия относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на линейка - специализиран санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациент.”

Решение комисия относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на линейка - специализиран санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациент.”