ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ

1.Обществена поръчка с предмет:„Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”, с уникален номер в РОП: 00011-2014-0004

1.1 Договор относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”

2.Обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя)” с уникален номер в РОП: 00011-2014-0005

2.1 Договор относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя)”

3.Обществена поръчка с предмет: „Доставка/покупка на гориво и консумативи за МПС(автомобилни масла и други смазочни материали,антифриз,спирачна течност,течност за чистачки и др.)" за нуждите на ЦСМП-Пловдив. с уникален номер в РОП: 00011-2014-0005

3.1 Договор относно обществена поръчка с предмет: „Доставка/покупка на консумативи за МПС(автомобилни масла и други смазочни материали,антифриз,спирачна течност,течност за чистачки и др.)"

3.2 Договор относно обществена поръчка с предмет: „Доставка/покупка гориво за МПС за нуждите на ЦСМП"