ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2015 година

1.Обществена поръчка с предмет: „Открита процедура за определяне на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна с номинална стойност 2 (два) лева, за нуждите на персонала на ЦСМП-Пловдив и филиалите в гр.Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки. ”, с уникален номер в РОП:661617 преписка 00011-2015-0001

1.1 Договор относно обществена поръчка с предмет: „Открита процедура за определяне на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна с номинална стойност 2 (два) лева, за нуждите на персонала на ЦСМП-Пловдив и филиалите в гр.Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки. ”, с уникален номер в РОП:661617 преписка 00011-2015-0001

2.Обществена поръчка с предмет:„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”, с уникален номер в РОП:670838 преписка 00011-2015-0002