Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”, с уникален номер в РОП: 00011-2014-0004

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка на медицински консумативи

Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка на медицински консумативи 1-6 страница

Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка на медицински консумативи 7-11 страница

Документация за откриване на процедура за обществена поръчка на медицински консумативи

Приложение 1

Приложение 2

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Приложение 3

БЛАНКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Приложение 1

Протокол относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”

Съобщение относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”

Протокол комисия относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”

Решение комисия относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив”