Договор относно обществена поръчка с предмет: „Доставка/покупка на гориво за МПС за нуждите на ЦСМП"

Информация договор

Договор

Приложения 1

Приложения 2

Акт състояние "Петрол" АД търговски регистър

 

 

 

говски