Обществена поръчка с предмет:„Доставка/покупка на гориво и консумативи за МПС(автомобилни масла и други смазочни материали,антифриз,спирачна течност,течност за чистачки и др.)" за нуждите на ЦСМП-Пловдив с уникален номер в РОП:00011-2014-0006

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка на гориво

Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка на гориво 1 част

Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка на гориво 2 част

Документация за откриване на процедура за обществена поръчка на гориво

Приложение 1,1

Приложение 1,2

Приложение 2

Образец 1

Образец 2,1

Образец 2,2

Образец 3,1

Образец 3,2

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Приложение 3,1

Приложение 3,2

БЛАНКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Образец 1

Образец 2.1

Образец 2.2

Образец 3.1

Образец 3.2

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ КОНСУМАТИВИ

Разяснение консумативи


Протокол комисия

Съобщение комисия

Протокол комисия относно обществена поръчка с предмет:„Доставка/покупка на гориво и консумативи за МПС(автомобилни масла и други смазочни материали,антифриз,спирачна течност,течност за чистачки и др.)" за нуждите на ЦСМП-Пловдив

Решение комисия относно обществена поръчка с предмет:„Доставка/покупка на гориво и консумативи за МПС(автомобилни масла и други смазочни материали,антифриз,спирачна течност,течност за чистачки и др.)" за нуждите на ЦСМП-Пловдив