ЦСМП-Пловдив и филиали

ЦСМП - Пловдив
ул. Л. Каравелов, № 26
ФСМП – Асеновград
ул. А. Стамболийски, № 26
ФСМП – Карлово
ул. Гладстон, № 1
ФСМП – Първомай
ул. Княз Борис І, № 51
ФСМП – Стамболийски
ул. Дунав, № 34
ФСМП – Хисар
ул. Гладстон, № 2
ФСМП – Калояново
пл. Възраждане, № 11
ФСМП – Куклен
ул. Славянска, № 7
ФСМП – Съединение
ул. А. Стамболийски, № 28
ФСМП – Раковски
ул. В. Петлешков, № 2
ФСМП – Брезово
ул. Г. Димитров, № 16
ФСМП – Лъки
ул. Възраждане, № 30