ФСМП – Пловдив

ФСМП – Пловдив – обслужва 27 населени места:

гр. Пловдив, с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Динк, с. Желязно, с. Калековец, с. Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско конаре, с. Радиново, с. Рогош, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово, с. Ясно поле, гр. Садово, с. Караджово, с. Катуница, с. Кочево, с. Моминско, гр. Чешнгирово, с. Първенец, с. Ягодово с население от около 385 000 души. Във ФСМП – Пловдив на смяна работят 8 медицински  и три транспортни екипа, разположени на четири позиции на територията на гр. Пловдив.

Адрес: ул. "Перущица", № 1
е–mail – csmp_plovdiv(at)abv.bg
Факс -  032 643855
Централа – тел. 032 643366