ЦСМП-Пловдив

Адрес: ул. "Перущица", № 1
е–mail – csmpplovdiv@gmail.com
е–mail – csmp_plovdiv@abv.bg
Факс -  032 643855
Централа – тел. 032 643366

Директор
д-р Иван Стойнов, тел. 032 641747

Заместник-директор
д-р Димитър Христозов, тел. 032 960909

Главна медицинска сестра
Емилия Сотирова, тел. 032 960870

Главен счетоводител
Димитър Димитров, тел. 032 642806

Началник автототранспорт
инж. Емилиян Тонгов, тел. 032 692723
                
РКЦ – тел. 032 960500

 

Сигнали за корупция може да подадеде на следните места: