Обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя)”, с уникален номер в РОП: 00011-2014-0005

Информация договор

Сключен договор за обществена поръчка за доставка на авточасти и нови автомобилни гуми

Приложения ценови 1

Приложения ценови 2

Приложения ценови 3

Приложения ценови 4

Приложения ценови 5

Приложения ценови гуми

Приложение

Приложение 2